Bokningsregler

Tomt på vägarna eller Trafikkaos ? Klicka här.

Allmänt: Du och vandrarhemmet kan själva komma överens om villkoren för bokningen. Om ingen speciell överenskommelse gjorts gäller nedanstående regler.(För gruppbokningar, konferenser och likn. gäller särskilda regler)

Bokningen: är bindande både för beställaren och vandrarhemmet i och med att den bekräftats. Bekräftelse kan ske muntligen eller skriftligen. Om avtal skett per telefon gäller detta som bekräftelse. Vid bokning skall namn, adress och telefonnummer lämnas samt uppgifter om ankomst- och avresedatum. Ankomsttiden är 18.00 på de flesta vandrarhem

E-post: Bokning via e-post skall alltid åtföljas av en bekräftelse från vandrarhemmet för att vara giltig.

Avbeställning och utebliven ankomst: Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst, såvida ej annat överenskommits. Avbokar man senare dediteras för ett dygn. Detta gäller även för utebliven ankomst.

Avresa före den avtalade tidens utgång: Har du beställt för en viss tid men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på vandrarhemmet debiteras ytterligare ett dygn.

Betalning: Sker oftast vid ankomsten. Bokningsavgift / förskottsbetalning kan förekomma.

Skada: Enl. Nordisk lag svarar vandrarhemmet för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vandrarhemmets personal.

Ansvar: Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar inom vandrarhemmet.

Husdjur: Kontrollera alltid om det är tillåtet att ta med husdjur.

Rökning: Vid överträdelse av rökförbud har vandrarhemmet rätt att debitera extra kostnnader för tvätt m.m